Ondernemen

Het verschil tussen een leider en een volger is innovatie.
- Steve Jobs -

Van een goed idee naar de markt. Cactus is ook letterlijk ondernemer door innovatieve bedrijven te (helpen) starten.

Nieuwe product-markt combinaties

Stel je hebt een succesvol bedrijf en je zoekt naar positionering van een nieuwe product-marktcombinatie. Wij helpen dit realiseren.

Goed idee

Stel je hebt een goed idee, maar je komt niet tot een business plan. Wij maken het concreet.

De credit management markt op

Stel je wilt met een goed product de credit management markt op. Wij kennen die markt en zorgen voor introductie en begeleiding.

Goed product nodig

Stel je hebt een fantastisch netwerk en verkoopkracht, maar geen product om te verkopen. Laten we onze krachten bundelen.

Groeien

Stel je bent een tijdje bezig, maar het lukt niet om naar de volgende fase door te groeien. Wij helpen je met onze ervaring.

Samen ondernemen

Genoeg redenen om niet alleen te (willen) ondernemen.
Laten we het samen doen!

Cactus brengt als ondernemer netwerk, kennis en ervaring mee. We focussen op de volgende 4 pijlers...

Business model

Een business plan met een helder verdienmodel is een randvoorwaarde om de levensvatbaarheid van een nieuwe propositie te kunnen beoordelen. We letten sterk op rentabiliteit, financierbaarheid, marktacceptatie, risico’s en praktische uitvoerbaarheid.

1

Juiste mensen

Is de juiste samenstelling van mensen met de benodigde competenties en executiekracht aan boord om het plan te kunnen uitvoeren? Of kunnen we inkopen, uitbesteden of samenwerken? Wij kunnen dit verder ondersteunen met ons netwerk en onze eigen expertise.

2

Visie en focus

Zonder visie en focus is er geen toekomst. Daarom vinden wij het belangrijk om doelgericht, met visie en focus, te blijven acteren. Wij verankeren dit in de organisatie, herinneren hieraan bij alle keuzes, we spiegelen en klankborden, we stimuleren en blijven altijd positief kritisch.

3

Sales en propositie

Sales is de hoeksteen van elke onderneming. Sales first, want zonder klanten bestaat het bedrijf niet. Dus stellen we de noodzakelijke vragen. Wat is de propositie en de ideale klant? Waar gaan we de omzet genereren? Hoe positioneren we het product?

4